Tại cuộc họp, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Thời gian qua, TP đã thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước như: Triển khai đề án ủy quyền cho thủ trưởng các đơn vị, cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện; xây dựng chính quyền đô thị, chú trọng công tác xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, tư pháp...

Các đơn vị đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống các phòng tiếp nhận, trả hồ sơ kết nối giữa các quận, huyện với các phường; triển khai mô hình phòng họp không giấy.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phong trào thi đua cao điểm cải cách hành chính đã tạo sự chuyển biến ở các đơn vị. Công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính đang thực hiện chủ động và thường xuyên giữa các lĩnh vực.

Công tác rà soát, kiện toàn bộ máy hành chính, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, hệ thống chính quyền từng cấp đang được tiếp tục triển khai.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: HL

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đề nghị Ban Chỉ đạo cải cách hành chính rà soát lại những nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 cũng như các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của Chính phủ về xây dựng chính quyền điện tử, cải tiến, cải cách thủ tục hành chính.

Đặc biệt, bám sát vào nội dung kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó đặt ra yêu cầu cải cách hành chính là để tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chỉ đạo của UBND TP về tạm dừng đầu tư các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo phương châm những dự án nào đã ký hợp đồng thì vẫn triển khai, nhưng rà soát xem nếu về mặt kỹ thuật chưa đồng bộ phải góp ý chỉnh sửa. Còn những dự án nào chưa triển khai, chuẩn bị triển khai thấy cần thiết và phù hợp thì đề xuất UBND TP cho phép triển khai tiếp tục.

Riêng đối với quận, huyện, nếu không có ảnh hưởng đến dịch vụ công trực tuyến đang triển khai thì tạm dừng để chờ hướng dẫn chung. Nếu bị ảnh hưởng đến tiến độ đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến thì báo Sở và UBND TP xem xét.

Ông Trần Vĩnh Tuyến cũng yêu cầu Văn phòng UBND TP phối hợp với Sở Tư pháp đẩy nhanh tiến độ công bố 40 bộ thủ tục hành chính liên thông trong tháng 7; Giám đốc sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trong việc triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Giám đốc các sở, ngành phải thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, đối thoại với dân theo quy định; khảo sát sự hài lòng của người dân đối với lãnh đạo tiếp dân.

Hữu Lý