Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp những thông tin bổ sung của Luật GDĐH đến toàn thể các cán bộ, giảng viên của nhà trường, giúp hiểu rõ hơn về các điều khoản mới, qua đó phục vụ cho công việc quản lý, đào tạo của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trong giai đoạn sắp tới.

Luật GDĐH được Quốc hội khóa XII thông qua lần đầu tiên vào năm 2012. Luật được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015. 

Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH 2018. 

Ngày 3/12/2018, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 13/2018/L-CTN công bố và Luật GDĐH 2018 có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. 

Luật GDĐH 2018 sửa đổi, bổ sung 36 điều, bổ sung mới 01 điều, bãi bỏ, thay thế một số cụm từ, từ ngữ và chỉnh sửa một số điều về mặt kỹ thuật văn bản pháp luật.

 

GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát biểu.

 

GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp – Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh: Là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp sức, góp vốn để xây dựng và phát triển trường bền vững, vì mục đích đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, không vì mục đích lợi nhuận, Trường đã chứng tỏ năng lực, thương hiệu cũng như vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học quốc dân. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là một trong số những trường đại học ngoài công lập có cơ sở đào tạo riêng, đầu tư nghiêm túc cho cơ sở vật chất, coi đó là một trong những điều kiện cơ bản để tạo dựng một trường đại học đúng nghĩa. 

Việc áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH vào hoạt động quản lý cũng như đào tạo tại Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là rất quan trọng. Điều đó không chỉ giúp trường phát triển mạnh mẽ, bền vững mà còn nâng cao uy tín của một trường đại học đa ngành, đa nghề trong xã hội.

 

PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp – Chủ nhiệm Khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trình bày những nội dung cơ bản của Luật GDĐH 2018.

 

Tại hội nghị, PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp – Chủ nhiệm Khoa Luật Kinh tế đã trình bày những nội dung cơ bản trong Luật GDĐH 2018 và một số Điều khoản có thể sẽ ảnh hưởng đến nhà trường. 

Theo PGS Hoàng Phước Hiệp, khi nghiên cứu Luật GDĐH 2018 phải hết sức chú ý đến Văn bản hợp nhất Luật GDĐH số 42/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội. 

Nổi bật nhất là 7 điểm đáng chú ý như: Luật GDĐH 2018 quy định các loại hình cơ sở GDĐH bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt văn bằng ĐH theo hình thức đào tạo. 

Luật GDĐH 2018 quy định gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động thị trường lao động được quy định tại Khoản 6 Điều 12. Tại Điều 32, Luật GDĐH 2018 mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại học trong toàn hệ thống. Bỏ quy định hiệu trưởng trường đại học có nhiệm kỳ 5 năm. Giảng viên đại học có trình độ tối thiểu là thạc sĩ. Đảm bảo chất lượng GDĐH và Kiểm định chất lượng...

Một số nội dung khác của Luật GDĐH 2018 cũng được PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp nêu ra, đó là các quy định về xếp hạng cơ sở GDĐH, nhà đầu tư trong lĩnh vực GDĐH; cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài; mở ngành đào tạo; chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh…

Hội nghị đã nhận được những ý kiến, quan điểm về tất cả Điều khoản được quy định tại Luật GDĐH 2018 và nhìn nhận về các vấn đề. Tuy chỉ ra một vài điểm bất cập, khó khăn nhưng đại đa số đều tán thành các nội dung được đề ra tại Bộ Luật.

                                                                                                                                                   T.H