Trong những năm qua, BHXH các tỉnh, TP đã tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan, nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả BHYT HSSV.

Số lượng HSSV tham gia BHYT tăng đáng kể, từ khoảng 85% năm học 2013-2014 lên khoảng 93,5% năm học 2017 -2018. Việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH được triển khai quyết liệt, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia chưa đồng đều, tại một số tỉnh, TP số tham gia chưa cao (mới đạt khoảng 70-80%), việc cấp, đổi thẻ BHYT còn để xảy ra sai thông tin.

Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục triển khai hiệu quả BHYT HSSV, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, TP báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, TP có văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV với các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Trong đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn đẩy mạnh việc thực hiện BHYT cho sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ hai trở đi; đưa tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

BHXH các tỉnh, TP cũng phải thực hiện rà soát, phân loại danh sách HSSV chưa tham gia BHYT và sắp hết hạn trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phối hợp với các trường học vận động HSSV tham gia BHYT đầy đủ.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Đối với trường hợp HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH thực hiện ghi giá trị sử dụng mới của thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu và in danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH) gửi cho các trường học, thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH tiếp tục được sử dụng.

Đối với trường hợp HSSV chưa được cấp mã số BHXH thực hiện kê Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS ban hành theo Quyết định 888/QĐ-BHXH).

Xung quanh vấn đề này, BHXH TP Hà Nội cũng vừa có văn bản yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT HSSV năm học 2018-2019.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục có tỷ lệ tham gia BHYT HSSV chưa đạt 100% thì BHXH các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã và BHXH TP Hà Nội sơ kết, đánh giá, phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT và đưa ra các giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo quy định.

Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và các văn bản của các Sở: Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về thực hiện BHYT cho HSSV.

Trần Kiên