Đó là một trong những nội dung quan trọng có trong Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn TP vừa được UBND TP HCM ban hành.

Theo đó, TP sẽ tăng cường tuyên truyền pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng; nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý Nhà nước về TTXD. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp mang tính đồng bộ, thống nhất trong lực lượng làm công tác quản lý Nhà nước về TTXD; thực hiện cơ chế giao ban định kỳ, đột xuất, phối hợp xử lý các “điểm nóng” về TTXD...

Huyện Bình Chánh luôn là điểm nóng về xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn TP. Ảnh: CT

Cùng với đó, thực hiện công tác phối hợp kiểm tra, phát hiện công trình vi phạm TTXD, trên nguyên tắc mọi cơ quan, mọi đơn vị đều giám sát, phát hiện vi phạm và trao đổi, phản ánh thông tin lẫn nhau; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý của từng cơ quan, đơn vị, không để xảy ra chồng chéo trong xử lý. Công tác phối hợp trong cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm TTXD, đảm bảo thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về TTXD đã có hiệu lực thi hành…

Về nguyên tắc xử lý các công trình xây dựng vi phạm, mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật. Kịp thời kiểm tra, ngăn chặn và xử lý ngay từ đầu các hành vi vi phạm TTXD, không để trường hợp công trình vi phạm TTXD không được ngăn chặn kịp thời dẫn đến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng…

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu liên quan trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn. Ảnh: CT

Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu liên quan trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn. Cụ thể, người đứng đầu liên quan trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra các sai phạm trong hoạt động quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn và theo thẩm quyền quản lý. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về TTXD của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Xây dựng, Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn chịu trách nhiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan về quản lý TTXD trên địa bàn TP…

Chu Tuấn