Số tiền học sinh, sinh viên đóng BHYT hiện tại là: 70% x 4,5% x 1.390.000 = 43.785 đồng/tháng.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHYT của học sinh, sinh viên là: 30% x 4,5% x 1.390.000 = 18.765 đồng/tháng.

Người tham gia có thể đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng tại cơ sở giáo dục, nhà trường học sinh, sinh viên đang theo học.

Khi tham gia BHYT, học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường (sơ cấp cứu, xử trí ban đầu khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông thường trong thời gian học tập); khám chữa bệnh (KCB), phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.

Học sinh, sinh viên cũng được KCB trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích; tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra; được thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với học sinh, sinh viên có mã thẻ BT, HN, DT, DK, XD và TS trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Ngoài ra, còn được thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo tỷ lệ, điều kiện thanh toán do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Mức hưởng BHYT

Khi KCB đúng thủ tục quy định được hưởng 100% chi phí KCB BHYT đối với các trường hợp: Học sinh,sinh viên có mã thẻ BHYT là: BT, HN, DT, DK, XD, TS; KCB tại tuyến xã; tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện nay là 208.500 đồng).

Học sinh, sinh viên có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, đồng thời có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (8.340.000 đồng) thì được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cũng được hưởng 100% chi phí KCB.

Với  học sinh, sinh viên có mã thẻ BHYT là TC, CN thì được hưởng 95% chi phí KCB. Còn có mã thẻ là HS, SV, TA, TQ, TY, TV thì được hưởng 80% chi phí KCB.

Trường hợp cấp cứu, học sinh, sinh viên được KCB tại bất kì cơ sở KCB nào.

BHXH Việt Nam cũng cho hay, trường hợp học sinh, sinh viên KCB không đúng tuyến thì được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương; 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trở đi trong phạm vi cả nước; 100% chi phí điều trị nội, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện.

Trường hợp đi KCB không xuất trình đầy đủ thủ tục: Được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH trong phạm vi và mức hưởng theo quy định.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên đi KCB tại cơ sở không ký hợp đồng, mức thanh toán như sau:

Loại hình KCB

Tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mức thanh toán tối đa cho một đợt KCB (đồng)

1. Ngoại trú

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

60.000

2. Nội trú

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương đương

500.000

Cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương đương

1.200.000

Cơ sở y tế tuyến Trung ương và tương đương

3.600.000

Trần Kiên