Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các văn bản pháp luật liên quan về an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP hướng dẫn các điều kiện và thực hành tốt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở.

Đồng thời được nghe lãnh đạo Chi cục hướng dẫn công tác tự kiểm tra tại cơ sở và triển khai Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá còn được hướng dẫn thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thủ tục tự công bố sản phẩm.

Ông Phạm Văn Luân - Chi cục trưởng đề nghị các cơ sở thường xuyên cập nhật và nghiên cứu văn bản pháp luật liên quan về an toàn thực phẩm để áp dụng vào cơ sở và triển khai tập huấn lại cho nhân viên tham gia trực tiếp sản xuất để đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở mình.

Hồng Lê