Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV.

Trong quý III và tháng 10/2019, Bộ Tư pháp đã thẩm định 94 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), 16 đề nghị xây dựng VBQPPL. Trong quá trình thẩm định các VBQPPL, đặc biệt là các dự án luật được trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Bộ Tư pháp đều có ý kiến rõ ràng, cụ thể, nhất là với các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính còn chung chung, chồng chéo, gây cản trở và khó khăn hoặc làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp. 

Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thường xuyên đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết. Trong quý III và tháng 10/2019, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 8 văn bản. Riêng Bộ Tư pháp, đến nay không nợ văn bản quy định chi tiết.

Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 801 văn bản (gồm 36 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 765 văn bản của địa phương); qua kiểm tra, đã kiến nghị xử lý 28 văn bản trái pháp luật về thể thức, kỹ thuật trình bày, nội dung, thẩm quyền và văn bản không phải là VBQPPL nhưng có chứa QPPL. 

Về kết quả công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2019, ông Nguyễn Quốc Hoàn cho biết: Trong bối cảnh số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng so với năm 2018, tăng 24.200 việc (tăng 3,99%), tương đương với trên 65.509 tỷ đồng (tăng 97,14%), các cơ quan THADS đã nỗ lực thi hành vượt chỉ tiêu đã đề ra; thi hành xong trên 579 nghìn việc (đạt 78,59%) tương ứng với trên 52.715 tỷ đồng (đạt 35,43%).

Số tuyệt đối thi hành cả về việc, về tiền đều tăng so với năm 2018, số việc thi hành xong tăng 8.101 việc (tăng 1,42%), số tiền thi hành xong tăng trên 18.207 tỷ đồng (tăng 52,77%).

Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc THA trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp và các vụ việc THA liên quan đến tín dụng ngân hàng; thực hiện nghiêm túc các quy định về THADS liên quan đến khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Tính đến hết 31/10/2019, cả nước đã đăng ký khai sinh mới cho 4.805.513 trường hợp, cấp số định danh cho 2.886.794 trường hợp.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã chủ trì thẩm định 35 điều ước quốc tế; góp ý 102 điều ước quốc tế; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “đại diện pháp lý” cho Chính phủ trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác song phương và đa phương.

Bộ Tư pháp cũng đã trả lời đối với 50/50 kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV (đạt tỷ lệ 100%), trong đó, kiến nghị cử tri tập trung vào một số lĩnh vực như: Công tác xây dựng và thực thi các quy định của pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác theo dõi THA hành chính; công tác hộ tịch, quốc tịch... Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã xử lý, giải quyết 14/14 kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 100%); hoàn thành 18/18 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (đạt tỷ lệ 100%) bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đặc biệt, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm, nỗ lực trong hành động của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương, thời gian qua, chỉ số B1 của Việt Nam năm 2019 đã được nâng cao về điểm số và thứ hạng, góp phần nâng cao thứ hạng về cải thiện năng lực cạnh tranh của Việt Nam theo GCI 4.0.

Như vậy, năm 2019, Việt Nam đã cải thiện mạnh mẽ về điểm số và vị trí xếp thứ hạng về chỉ số B1 so với năm 2018, theo đó, điểm số và vị trí xếp hạng của Việt Nam về chỉ số B1 được nâng lên 17 bậc so với năm 2018.

Kết quả tích cực đạt được trong năm 2019 của Việt Nam, theo đánh giá của WEF về điểm số và xếp hạng chỉ số B1, về xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia… sẽ tạo những tiền đề thuận lợi để Chính phủ tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục duy trì và cải thiện chỉ số B1 và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia trong những năm tiếp theo

Từ nay đến hết năm 2019, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức việc tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Tập trung hoàn thiện, đảm bảo thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực. Đồng thời, rà soát, đôn đốc các bộ gửi hồ sơ để thẩm định đề nghị xây dựng các luật dự kiến đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình năm 2020; tăng cường các biện pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2019; nghiên cứu, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2019, trọng tâm là cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” (ngày 8/11/2019). Thực hiện tốt việc tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội (ngày 10/11/2019).

Nguyễn Điểm