Phát biểu khai mạc, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc đề nghị các đại biểu tập trung bàn thảo, đánh giá và cho ý kiến sửa đổi, bổ sung các vấn đề về: Đối tượng kiểm toán của KTNN (hoạt động quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công); phạm vi kiểm toán của KTNN qua kiểm toán việc chấp hành nghĩa vụ về thuế; việc tổ chức thực hiện kiểm toán lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, công nghệ thông tin; xác định giá trị doanh nghiệp; giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc chủ trì Hội thảo. Ảnh: TQ

Mối quan hệ phối hợp, phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động KTNN (thanh tra, kiểm tra…); nghĩa vụ cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của KTNN, kiểm toán viên Nhà nước; tiêu chuẩn các ngạch kiểm toán viên Nhà nước; kiến nghị, khiếu nại trong hoạt động kiểm toán của KTNN; xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; đánh giá kiến nghị, sửa đổi về các quy định khác của Luật KTNN hiện hành…

Gần 20 tham luận được các đại biểu nêu ra tại Hội thảo liên quan đến các lĩnh vực mà Luật KTNN năm 2015 chưa đề cập, hoặc đề cập chưa rõ ràng và những hạn chế của luật trong thực tiễn.

Các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật KTNN 2015 như: Vai trò, trách nhiệm của KTNN theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; phạm vi, đối tượng của KTNN theo quy định của Hiến pháp năm 2013; tăng cường phối hợp công tác giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ trong xây dựng kế hoạch và sử dụng kết quả thanh tra, kiểm toán; nâng cao hiệu lực kiến nghị kiểm toán trong hoạt động KTNN…

 Đông đảo đại biểu đại diện các cơ quan tham dự Hội thảo. Ảnh: TQ

PGS.TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho rằng, Luật KTNN mới đi vào thực tiễn được 03 năm mà phải sửa đổi, bổ sung là điều đáng tiếc cho các nhà làm luật. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 là rất cần thiết, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN.

Được biết, trong thời gian tới đây, KTNN sẽ tiếp tục tổ chức một số hội thảo nhằm tiếp tục tiếp thu ý kiến, kiến nghị bổ sung, sửa đổi đối với một số điều của Luật KTNN năm 2015. Sau đó KTNN sẽ tổng hợp đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét và thông qua việc sửa Luật.

TQ