Chương trình nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và ủng hộ của các đại biểu dân cử và HĐND về tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc đưa các vấn đề giới trong chu trình ngân sách nhằm đảm bảo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.  

Các đại biểu dân cử cũng được cung cấp các thông tin thực tiễn về ngân sách có trách nhiệm giới ở Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, ngân sách có trách nhiệm giới là một công cụ và giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới, do đó đã được thực hiện ở rất nhiều quốc gia trên thế giới trong vòng 30 năm qua.

Bà Lê Thị Nguyệt, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh: TQ 

Tại châu Á - Thái Bình Dương, nhiều quốc gia đã có cam kết mạnh mẽ thông qua việc luật hóa, tăng cường bộ máy Nhà nước và các tổ chức xã hội để thúc đẩy thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới như: Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nê pan, Indonesia và Philippines.

Tại Việt Nam, tháng 6/2015, Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật. Sự thay đổi đáng chú ý nhất là bình đẳng giới được coi là một trong những nguyên tắc cơ bản trong quản lý và chi tiêu ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, việc cụ thể hóa việc vận hành nguyên tắc này trong thực tế còn nhiều thách thức do những hạn chế về năng lực của các bên liên quan về ngân sách có trách nhiệm giới.

 Bà Elisa Fernandez, Trưởng Văn phòng UN Women Việt Nam. Ảnh: TQ

Bà Elisa Fernandez, Trưởng Văn phòng UN Women tại Việt Nam cho biết, ngân sách có trách nhiệm giới là một trong những mục tiêu và chỉ tiêu quan trọng của mục tiêu phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Chương trình nghị sự 2030.

“Các kinh nghiệm quốc tế cho thấy, thực hiện ngân sách có trách nhiệm giới được xem là giải pháp toàn diện và bền vững để giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới”, bà Elisa Fernandez nói.

UN Women đã hỗ trợ kỹ thuật cho hơn 80 quốc gia trên thế giới về ngân sách có trách nhiệm giới. Tại Việt Nam, UN Women đang hợp tác với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội để nâng cao năng lực của các đại biểu dân cử và HĐND về ngân sách có trách nhiệm giới.

TQ