Theo báo cáo công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh Đồng Tháp, năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giảm thời gian giải quyết đối với 576 thủ tục hành chính, trong đó có 129 thủ tục thuộc 12 sở, ban, ngành cắt giảm thời gian giải quyết; một số thủ tục thời gian cắt giảm từ 1-30 ngày so với quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với chủ trương của Sở Xây dựng về việc rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo và chấp thuận chủ trương triển khai Mô hình kết hợp bưu điện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tại 26 đơn vị cấp xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố…

Trong năm qua, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp và tiến hành rà soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành; qua đó kiến nghị đơn giản hóa 84/292 thủ tục hành chính. Tổng chi phí tiết kiệm được sau khi rà soát là hơn 44 tỷ đồng/năm…

Về kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn đầu bảng xếp hạng nhóm các sở, ngành với kết quả điểm đạt 94,76%, tăng 8 bậc so với năm 2017. Đạt 89,38%, UBND TP Sa Đéc dẫn đầu nhóm các huyện, thị xã, TP.

Do có chức năng, nhiệm vụ mang tính đặc thù, rất nhiều tiêu chí trong chỉ số cải cách hành chính không áp dụng được, Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh không xếp hạng, tuy nhiên cũng đạt chỉ số cao, lần lượt là 94,74% và 90,16%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương yêu cầu, các đơn vị, địa phương cần nêu cao vai trò người đứng đầu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm hội họp để dành nhiều thời gian hơn đi cơ sở.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương, cải cách hành chính không vì thành tích mà là tạo sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Dương yêu cầu, mỗi cán bộ, công chức phải đi đầu trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tạo sự lan toả trong nhân dân. Cần mạnh dạn loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu, đối với các đơn vị tụt hạng nhiều trong năm 2018, cần nghiêm túc phân tích những hạn chế để có ngay giải pháp khắc phục.

Sở Nội vụ cần nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính mới, sát với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tính khách quan.

Cảnh Nhật