Bộ Y tế cho biết, thực hiện quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Giá, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công… sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Hiện nay, có 7 tỉnh/ thành phố đã ban hành Nghị quyết của HĐND điều chỉnh giá dịch vụ không do BHYT chi trả theo mức giá quy định của Thông tư số 37/TT-BYT, gồm Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Hưng Yên, Đồng Tháp và Hà Nội. 

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, thực hiện mức giá theo Thông tư số 37/2018 chỉ tác động tới khoảng 12% dân số chưa tham gia BHYT và nhiều tỉnh sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm.

Để tránh việc tác động đến tâm lý người dân trong bối cảnh điều chỉnh tăng giá xăng dầu và giá điện thời gian qua, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chưa có Nghị quyết của HĐND về điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư số 37 giao Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê địa phương tính toán tác động của việc điều chỉnh giá đến CPI của địa phương, trường hợp tác động tăng CPI của địa phương thì tạm thời chưa quyết định mức giá theo quy định của Thông tư số 37 mà xem xét quyết định ở thời điểm phù hợp.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân nắm rõ việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế chỉ áp dụng cho người không có thẻ BHYT. 

Thực hiện chủ trương xóa bỏ bao cấp qua giá, tính giá thị trường đối với các dịch vụ công có kiểm soát của Nhà nước; ngân sách Nhà nước chuyển từ chi thường xuyên, trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh, thành hỗ trợ người dân tham gia BHYT.

Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, do giá dịch vụ ngày giường bệnh đã bao gồm các chi phí điện, nước, vệ sinh buồng bệnh của người nhà bệnh nhân, nên Bộ đề nghị không thu tiền đối với người nhà vào thăm nuôi người bệnh dưới các hình thức như tiền áo vàng, tiền quần áo người nhà bệnh nhân.

Phương Anh