Riêng năm 2018, Sở GD&ĐT Quảng Nam đã tổ chức 75 lớp tập huấn bồi dưỡng chính trị cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, THPT, phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) và các trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) trong toàn tỉnh...

Sở tổ chức 72 lớp tập huấn, quán triệt nội dung quan trọng của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Đông đảo cán bộ, giáo viên được trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật. Ảnh: Ngọc Phó 

Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên còn được báo cáo viên của Sở Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản, quy định quan trọng của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 ...

Tiếp đó là tập huấn công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác kiểm tra của Phòng GD-ĐT; hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường học triển khai hoạt động công khai đối với cơ sở giáo dục; thống kê một số sai phạm thường gặp qua công tác thanh tra, kiểm tra để rút kinh nghiệm, không lặp lại.

Báo cáo viên Thanh tra tỉnh Quảng Nam trình bày nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Phó

Theo ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam thì qua những đợt tập huấn này, các đơn vị sẽ vận dụng những nội dung, kinh nghiệm đã được triển khai, hướng dẫn nhằm làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra của Phòng GD&ĐT; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân đối với việc giám sát các hoạt động trong nhà trường.

Cũng theo ông Quốc, Sở GD&ĐT tỉnh đã cung cấp rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trong toàn ngành được 3 năm nay. Qua đó, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những khuyết điểm, thiếu sót còn tồn tại trong ngành một cách hiệu quả.

                                                                         Phó Bình