Tại buổi làm việc Phó Thủ tướng đánh giá, Sở Xây dựng TP HCM đã có những sáng kiến hay trong việc cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng.  

Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, báo cáo với Phó Thủ tướng vấn đề nổi bật về cải cách thủ tục hành chính, đó là, Sở  đã được TP chấp thuận cho thí điểm việc gộp 3 thủ tục trong quy trình cấp phép xây dựng (CPXD) thuộc thẩm quyền của Sở nộp chung một lần. 

Theo quy định, việc CPXD được tiến hành tuần tự theo ba bước, chủ đầu tư lần lượt hoàn thành từng bước và trải qua nhiều lần đi lại thì mới được CPXD. Thời gian phải mất 122 ngày làm việc.

Khi cải cách, 3 bước trên sẽ được tiến hành song song và chủ đầu tư sẽ chỉ phải đến nộp một lần tại Sở. Thời gian xử lý hồ sơ là 42 ngày. 

“Dù đã rất thuận lợi cho DN và rút ngắn được rất nhiều thời gian nhưng đây cũng chỉ là việc gộp các bước lại với nhau chứ chưa thật sự là cải cách thủ tục hành chính. Do đó, tới đây, kiến nghị Trung ương cho TP được giảm ba thủ tục trên còn một thủ tục duy nhất là CPXD”, ông Tuấn nói.

Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, báo cáo với Đoàn Công tác.

Cùng với đó, Sở cũng đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (nhận hồ sơ qua mạng, trả hồ sơ trực tiếp) tại sở và thí điểm ở các quận, huyện. Thời gian đầu, ở lượng hồ sơ chỉ đạt 9,9% hồ sơ nộp qua mạng. Nhưng đến thời điểm này, theo Giám đốc Sở Xây dựng, số lượng hồ sơ nộp qua mạng đã chiếm 66%.

“Như vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã phát huy hiệu quả. Người dân đã bắt đầu thích nghi với phương thức nộp hồ sơ qua mạng, giảm việc đi lại nhiều lần. Tới đây, Sở sẽ nâng lên thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, nghĩa là nhận và trả kết quả đều được tiến hành qua mạng”, ông Tuấn cho hay. Tuy nhiên, ở quận, huyện, tỉ lệ người dân nộp hồ sơ qua mạng hiện nay được đánh giá là còn rất thấp.

Ngoài ra, kiến nghị với Đoàn Công tác, Sở Xây dựng đề nghị cho phép TP HCM thí điểm, chuyển 85% lực lượng thanh tra xây dựng về quận, huyện, chỉ giữ lại 15% ở Sở và cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy phép xây dựng giảm từ 3 thủ tục còn 1 thủ tục hành chính.

Những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của TP cũng như Sở Xây dựng được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao. “Trong chỉ số cải cách hành chính năm 2007, Sở Xây dựng được xếp loại tốt và đứng thứ năm trong 20 sở, ngành TP. Những sáng kiến trong lĩnh vực CPXD nêu trên đã góp phần xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết nhanh, hiệu quả hồ sơ hành chính của dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo: “Việc thực hiện thí điểm liên thông một cửa điện tử trong lĩnh vực cấp phép xây dựng CPXD đã giảm được từ 122 ngày xuống còn 42 ngày là một cách làm tốt. Có thể đúc kết, đánh giá để nhân rộng ra cả nước”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, còn một số tồn tại như tỉ lệ người dân nộp hồ sơ qua mạng chưa cao, quá trình liên thông giải quyết hồ sơ giữa các sở, ngành còn chậm. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ trong giải quyết hồ sơ hành chính. 

Tới đây, Sở Xây dựng cần đẩy mạnh cải cách hành chính quyết liệt và sâu sắc hơn nữa. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường thanh kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi sai phạm và tiêu cực thực thi công vụ.

Nghiêm Lan