Viết tiếp loạt bài “Cách chức Chủ tịch UBND xã và kỷ luật hàng loạt thuộc cấp” ở Thanh Hóa:

“Lật tẩy” chiêu trò lấy tiền thiên tai của các quan xã

Cập nhật: 13/03/2020 17:32

(Thanh tra) – Việc Chủ tịch UBND xã Dân Lực (nguyên Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông) ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa bị kỷ luật cách chức, hàng loạt thuộc cấp bị kỷ cảnh cáo, khiển trách không chỉ lập khống lấy tiền 20 ngôi mộ mà còn lập khống hồ sơ để lấy tiền kinh phí hỗ trợ thiên tai, lũ lụt.

“Lật tẩy” chiêu trò lấy tiền thiên tai của các quan xã
Bà con nông dân xã Khuyến Nông làm đất để sản xuất vụ Đông. Ảnh: Internet

Cấu kết làm hồ sơ khống

Thanh tra theo nội dung đơn thư tố cáo của công dân về nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại thiên tai năm 2017, đoàn thanh tra huyện Triệu Sơn khẳng định: Ngày 18/10/2017, UBND xã giao Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) xã Khuyến Nông nắm bắt tình hình thiệt hại do thiên tai của hộ dân ở các thôn, đồng thời yêu cầu các thôn báo cáo về HTXDVNN để tổng hợp, báo cáo đoàn công tác của UBND huyện.

Cùng ngày, cán bộ chỉ đạo của UBND huyện (ông Phạm Văn Thành - cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật) cùng UBND xã (ông Nguyễn Trọng Vân - Chủ tịch), HTXDVNN Khuyến Nông (ông Phạm Đình Quân - Giám đốc) đã ký biên bản xác định diện tích các loại cây trồng bị thiệt hại trên địa bàn xã Khuyến Nông. Cụ thể: Cây ngô, thiệt hại từ 30 đến 70% là 15ha, thiệt hại trên 70% là 27ha; rau màu, ớt thiệt hại từ 30 đến 70% là 17ha, thiệt hại trên 70% là 52ha; cây ăn quả thiệt hại từ 30 đến 70% là 4ha.

Ngày 20/10/2017, UBND xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị mở rộng để đánh giá tình hình sản xuất, trong đó có nội dung: Giao cho các thôn kiểm tra, rà soát thống kê cây trồng vụ đông bị ngập lụt để được hỗ trợ.

Ngày 21/10/2017, UBND xã giao HTXDVNN lập hồ sơ đề nghị UBND huyện hỗ trợ thiệt hại theo số liệu báo cáo nói trên.

Đến ngày 30/10/2017, Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông có Tờ trình số 51/TTr-UBND về việc đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí thiệt hại cho các hộ dân, được UBND huyện phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ cho ngân sách xã Khuyến Nông với số tiền 232.400.000 đồng.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ có biên bản kiểm tra, xác định thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai lũ lụt và đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng, nuôi trồng thuỷ sản do thiên tai của các hộ được lập trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 27/10/2017 do các ông Nguyễn Đình Định, Phó Chủ tịch UBND xã ký đóng dấu, Ban Công tác Mặt trận các thôn và các hộ thiệt hại ký. Biên bản kiểm tra công tác niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt năm 2017 được lập ngày 15/11/2017 do ông Nguyễn Trọng Vân, Chủ tịch UBND xã ký đóng dấu, ông Ngô Văn Vương, Chủ tịch MTTQ xã; ông Phạm Đình Quân, Giám đốc HTXDVNN đại diện các thôn và đại diện hộ dân ký.

Việc chi trả cho các hộ bị thiệt hại, ngày 30/12/2017 ông Phạm Đình Quân, Giám đốc HTXNN có giấy đề nghị thanh toán chi trả tiền thiệt hại do mưa lũ trên cây trồng vụ đông 2017- 2018 kèm theo danh sách cấp tiền cho các hộ của 13 thôn, với số tiền 232.400.000 đồng được Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trọng Vân duyệt chi.

Cùng ngày, kế toán ngân sách xã đã lập phiếu chi số 0380-PC, người nhận tiền là ông Phạm Đình Quân đã ký và ghi “nhận đủ số tiền 232.400.000 đồng. Cuối trang có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch UBND, kế toán và thủ quỹ ngân sách xã.

Trên danh sách cấp tiền cho 13 thôn (đối với cây trồng) và thôn 11 (đối với thuỷ sản) ghi: Người cấp tiền, ông Nguyễn Đình Khoan, Phó Giám đốc, kiêm thủ quỹ HTXDVNN và ông Nguyễn Trọng Vân, Chủ tịch UBND xã ký, đóng dấu.

"Quan xã" ăn cả tiền thiên tai

Qua xác minh của đoàn thanh tra cho thấy, HTXDVNN Khuyến Nông cùng Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã thiết lập, ký khống hồ sơ của từng hộ và ông Nguyễn Đình Định, Phó Chủ tịch UBND duyệt vào biên bản kiểm tra, xác định thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai để đề nghị UBND huyện hỗ trợ khi chưa kiểm tra đánh giá thiệt hại cho các hộ là không đúng quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Theo đó, ông Nguyễn Trọng Vân, Chủ tịch UBND; ông Ngô Văn Vương, Chủ tịch MTTQ xã đã ký khống vào biên bản kiểm tra công tác niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt năm 2017 khi chưa niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ tại các thôn là không đúng quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ.

Các thành viên HTXDVNN, ông Phạm Đình Quân, Giám đốc; ông Nguyễn Đình Khoan, Phó Giám đốc; ông Lê Đình Dương, kế toán; ông Trần Xuân Quân, thành viên lập, ký khống vào danh sách cấp tiền hỗ trợ khắc phục do thiên tai cho các hộ để quyết toán với ngân sách cấp trên cao hơn so với thực tế chi trả, số tiền 190.949.700 đồng là không đúng quy định của Luật Kế toán.

Ngoài ra, số hộ thực tế được HTXDVNN Khuyến Nông, Đảng uỷ viên phụ trách, đại diện thôn và các hộ ký xác định thiệt hại có 395 hộ. Số tiền thực tế được HTXDVNN Khuyến Nông chi trả trực tiếp, các hộ ký nhận vào danh sách là 41.450.300 đồng. Như vậy, kinh phí chi trả còn dư so với kinh phí UBND huyện đã cấp hỗ trợ ngân sách xã là 190.949.700 đồng. Số tiền 41.450.300 đồng chi trả cho các hộ bị thiệt hại đang được ứng từ quỹ của HTXDVNN Khuyến Nông. Số tiền 232.400.000 đồng đã thanh toán, quyết toán, không còn theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán, nhưng thủ quỹ ngân sách xã là ông Lê Huy Đạt không giao tiền cho “người nhận tiền” trong phiếu chi là không đúng quy định của Luật Kế toán. Số tiền trên ông Lê Huy Đạt , thủ quỹ ngân sách xã đang quản lý.

Quá trình chi trả cho các đối tượng, không kiểm tra, giám sát để kinh phí còn dư, hết nhiệm vụ chi 190.949.700 đồng, không yêu cầu HTXDVNN nộp lại ngân sách xã để hoàn trả lại ngân sách cấp trên là không đúng với quy định Luật Ngân sách. Đảng uỷ, UBND xã giao lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cho HTXDVNN Khuyến Nông, trong đó có việc thống kê, khắc phục thiệt hại do thiên tai năm 2017 là không đúng quy định tại Điều 1, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và không đúng với phân công nhiệm vụ của UBND xã Khuyến Nông, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh