Phạt “người ra đường không có lý do cần thiết  Hiểu thế nào cho đúng
Liên tiếp xảy ra các vụ chống đối khi bị nhắc nhở ý thức phòng dịch Covid-19
Truy tố, xét xử vụ việc điển hình liên quan đến phòng, chống Covid-19
Tăng cường bảo đảm TTATGT trong thời gian cách ly xã hội
Mở rộng đối tượng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công việc, thủ tục hành chính
Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16 CT-TTg về cách ly xã hội
Phòng, chống COVID-19 Hành vi nào có thể bị xem xét xử lý hình sự