Cà Mau: Sai phạm tiền tỷ nhưng cán bộ chỉ bị xử lý kiểm điểm

Cập nhật: 26/03/2019 12:40

(Thanh tra) - Giao đất cho người dân nhưng không lập phương án giao đất, cho thuê đất; xác định sai nguồn gốc sử dụng đất dẫn đến lập phương án bồi thường, hỗ trợ sai cho công dân hơn 2,1 tỷ đồng; chưa kịp thời xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất sai mục đích… Đó là những sai phạm đã được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kết luận đối với hàng loạt lãnh đạo, cán bộ của UBND huyện Trần Văn Thời.

Cà Mau: Sai phạm tiền tỷ nhưng cán bộ chỉ bị xử lý kiểm điểm
UBND tỉnh Cà Mau xác định ông Đinh Văn Toản có hành vi sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm, hủy hoại đất. (Ảnh: CTV)

Theo nguồn tin của PV Báo Thanh tra, mới đây, UBND tỉnh Cà Mau đã có thông báo kết quả giải quyết nội dung tố cáo của công dân đối với lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời và UBND thị trấn Sông Đốc.  Theo đó, sau khi xác minh một số nội dung tố cáo của công dân liên quan đến đất đai, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm nhiều cơ quan, cán bộ của huyện Trần Văn Thời, trong đó có Chủ tịch UBND huyện này.  Cụ thể:

Trong việc thực hiện giao đất cho hộ ông Đinh Văn Toản, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc chưa lập phương án giao đất hoặc cho thuê đất theo tinh thần Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Việc quản lý không chặt chẽ phần đất còn lại với diện tích hơn 6,4ha (vượt hạn mức giao đất) cho ông Toản vào năm 2014, dẫn đến ông Toản vẫn quản lý, sử dụng, trong khi chưa được Nhà nước giao hay cho thuê đất… Việc không kịp thời cho ông Đinh Văn Toản thuê đất (trường hợp ông Toản có nhu cầu) đã gây thất thoát tiền thuê đất của Nhà nước. Trách nhiệm thuộc về Phòng TN&MT huyện và UBND thị trấn Sông Đốc chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu cho UBND huyện về quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương.

Từ việc xác định sai nguồn gốc đất của ông Đinh Văn Toản nên lập phương án bồi thường, hỗ trợ sai cho hộ ông Toản hơn 2,1 tỷ đồng. Trách nhiệm thuộc về Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư (BTHTTĐC) huyện, Tổ thẩm định phương án BTHTTĐC, UBND thị trấn Sông Đốc…

Trước những sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm vai trò trách nhiệm đối với UBND thị trấn Sông Đốc (giai đoạn 2005 – 2018), trong việc không lập phương án giao đất hoặc cho thuê theo quy định; không kịp thời tham mưu UBND huyện cho ông Đinh Văn Toản thuê đất gây thất thoát tiền thuê đất của Nhà nước; chưa kịp thời xử lý vi phạm hành chính ông Toản đối với các hành vi sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm, hủy hoại đất theo quy định; xác nhận sai nguồn gốc đất.

Kiểm điểm vai trò trách nhiệm đối với lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Trần Văn Thời (giai đoạn 2014 – 2018), trong việc tham mưu cho UBND huyện Trần Văn Thời chỉ đạo UBND thị trấn Sông Đốc lập phương án giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định; không kịp thời tham mưu UBND huyện cho ông Đinh Văn Toản thuê đất gây thất thoát tiền thuê đất của Nhà nước.

Kiểm điểm vai trò trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng BTHTTĐC huyện Trần Văn Thời trong việc tổ chức kiểm kê xác minh nguồn gốc đất không đúng quy định; áp dụng sai chính sách trong tính toán bồi thường, hỗ trợ; kiểm tra không chặt chẽ dẫn đến sai sót trong áp dụng chính sách hết hiệu lực để lập hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ ông Đinh Văn Toản.

Kiểm điểm trách nhiệm các thành viên Tổ thẩm định phương án BTHTTĐC vì có sai sót trong việc thẩm định dẫn đến bồi thường, hỗ trợ sai cho ông Đinh Văn Toản với số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Với các cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ phối hợp các Sở, ngành có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lê Phong (Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời) về việc thiếu kiên quyết, xử lý chưa kịp thời những hành vi vi phạm trên. Tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với ông Hồ Song Toàn (Trưởng phòng TN&MT huyện Trần Văn Thời) và ông Trần Minh Cảnh (Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc) vì liên quan đến những vi phạm nêu trên.

Tuấn Hải