Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ giãn cách xã hội (từ 25/8-15/9), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 huyện Nông Cống đã triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp từ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, không hoang mang, lo lắng đến các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định trật tự trên địa bàn toàn huyện...

Trong thời gian 20 ngày thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng của huyện Nông Cống đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 316 trường hợp, phạt tiền gần 550 triệu đồng về vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid -19.

Hương Trà