Ngày 21/9, UBND tỉnh Đồng Tháp có văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt tình hình san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền sai quy hoạch.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, tình trạng san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền sai quy hoạch ngày một tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở khu vực đô thị và ven đô thị.

Nguyên nhân do một số tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thiếu chặt chẽ trong quy định và sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương để tiến hành thu gom đất nông nghiệp, san lấp mặt bằng, phân lô bán nền không đảm bảo quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng.

Rà soát, kiểm tra và báo cáo tình trạng san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền mà không lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được phê duyệt.

Tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân ở cấp huyện, cấp xã do buông lỏng quản lý, để phát sinh tình trạng san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền sai quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo chấn chỉnh Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trong việc giải quyết các hồ sơ tách thửa đất, việc tách thửa phải đảm bảo đúng quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa.

Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý vi phạm hành chính về sử dụng đất không đúng mục đích đối với trường hợp san lấp mặt bằng, tự phân lô, chuyển nhượng đất nền đối với đất nông nghiệp, không có mục đích đất ở.

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra đối với các trường hợp xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền.

Tiến hành xử lý vi phạm về việc xây dựng trái phép các công trình hạ tầng trên khu đất tự phân lô, chuyển nhượng đất nền mà không lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định.

Cảnh Nhật