Dự án công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên có tổng diện tích 16,03ha, trong đó trên 13 ha đã được phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), liên quan đến các hộ dân thuộc 4 xã, phường: Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn và xã Định Trung.

Tính đến trước ngày 9/8 đã có 96/277 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, với diện tích gần 10 ha, còn 131 hộ chưa nhận tiền về đất và chưa bàn giao mặt bằng.

Các ngày 25/8/2021, 20/6/2022, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Quyết định 2370/QĐ-UBND và Quyết định 1557/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 109 hộ dân tại dự án. Trong quá trình ban thực hiện cưỡng chế tuyên truyền, vận động, giải thích chế độ, chính sách đã có 30 hộ nhận tiền bồi thường GPMB, còn 79 hộ không nhận tiền bồi thường, không chấp hành quyết định thu hồi đất.

Để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, ngày 4/8/2022, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND phê duyệt phương án tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 25/8/2021; Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên (đợt 1).

Buổi cưỡng chế sáng ngày 9/8/2022 đã diễn ra an toàn, đúng luật.

1.802,4m2 đất do 6 hộ dân sử dụng trước đó đã được bàn giao cho đơn vị thi công dự án.

Dự án công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên với tổng diện tích 16 ha. Đây là dự án do Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ lợi ích công cộng, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân tại thành phố Vĩnh Yên cũng như tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.


Chính Bình