Đặc biệt, các lực lượng đã tiến hành xử phạt 597 trường hợp chở quá tải, thay đổi kích thước thành thùng xe; xử phạt 1,741 tỷ đồng; hạ tải 361,223 tấn hàng hóa.

Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát theo Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông (từ 15/5 đến 14/6), lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung vào các tuyến quốc lộ, đường đô thị, đường liên tỉnh, liên huyện… Trong đó, trọng tâm là các tuyến quốc lộ có tình hình giao thông phức tạp như: 18, 279, 10; tỉnh lộ 326, 329, 337…

Cùng với đó, các lực lượng chức năng sẽ đột xuất tuần tra lưu động; sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát bằng hình ảnh để xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chấm dứt tình trạng hoạt động của phương tiện xe vận chuyển hàng hóa quá tải trọng, trong thời gian tới, lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tải trọng trên dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; nâng cao công tác kiểm tra tải trọng ngay từ điểm xuất bến, bốc xúc hàng hóa lên phương tiện.

 

Trọng Tài