Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, so với cùng kỳ năm 2019, tổng số vụ vi phạm tăng 12 vụ; khối lượng vi phạm giảm 111,025m3 gỗ; diện tích thiệt hại tăng 0,692ha.

Tiến hành xử lý hành chính 32 vụ, xử lý hình sự 4 vụ. Tổng số tiền phạt phải thu theo quyết định xử lý trên 376 triệu đồng; bán lâm sản, phương tiện tịch thu trên 915 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.


CTV Hoài Nhân