Do đó, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tình hình an ninh trật tự ổn định, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp kéo giảm tội phạm, không để hình thành băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Phối hợp chặt chẽ các ngành tham mưu cho tỉnh phương án cao điểm xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. Kết quả, khởi tố 9 vụ án với 13 bị can liên quan. Xử phạt hành chính gần 4.000 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Trong năm, toàn ngành Công an tỉnh đã làm giảm 5,1% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra làm rõ đạt 92,1% (vượt 17,1%), trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (vượt 5%).

Ngoài ra, lực lượng công an tham gia giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và các điểm phức tạp về an ninh trật tự. Giải quyết xong 30 vụ, việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; giải quyết ổn định các vụ, việc có dấu hiệu phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn.

Trong năm 2022, Công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đầy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đổi mới nội dung biện pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường biện pháp nghiệm vụ, tấn công trấn áp các tội phạm, đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh trật tự.

Chính Bình