Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và quản lý các loại quặng đồng, sắt, apatit nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và tiêu thụ các loại quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, ổn định.

Tuy nhiên, hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế: Việc khai thác khoáng sản nhìn chung chưa tuân thủ đầy đủ thiết kế mỏ, chưa đảm bảo an toàn lao động; ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức hoạt động khoáng sản chưa cao; tổn thất tài nguyên trong quá trình khai thác còn lớn; chưa có cơ chế kiểm soát rõ ràng sản lượng khai thác; nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn và ảnh hưởng lớn đến môi trường...

Nguyên nhân xảy ra các tồn tại nêu trên trước hết là do các đơn vị chưa chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về hoạt động khoáng sản, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản của các cấp, các ngành chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra chưa hiệu quả, hình thức xử lý các hành vi vi phạm chưa nghiêm...

leftcenterrightdel
Nhiều đơn vị vi phạm trong việc quản lý, khai thác quặng. Ảnh: TQ 

Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các Sở: Công Thương, TN&MT, Giao thông vận tải – Xây dựng, Nông NN&PTNT, Công an tỉnh UBND các huyện, thị xã, thành phố…  phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ các loại quặng đồng, sắt, apatit; Vận động Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh; Công bố và phổ biến cho nhân dân biết và giám sát về quy hoạch, các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Rà soát, theo dõi, cập nhật thông tin tình hình thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại quặng đồng, sắt, apatit. Trên cơ sở đó, báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh bổ sung vào Quy hoạch cho phù hợp.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong việc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của các dự án khai thác, chế biến các loại quặng đồng, sắt, apatit. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trong quá trình khai thác các loại quặng đồng, sắt, apatit. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra công tác chấp hành các quy định trong việc vận chuyển quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh; các cơ sở mua, bán, tàng trữ các loại quặng đồng, sắt, apatit; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, mua bán quặng đồng, sắt, apatit trái quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện các quy định về thẩm định cấp giấy phép thăm dò, khai thác các loại quặng đồng, sắt, apatit. Quản lý chặt chẽ vị trí, ranh giới, diện tích các khu vực mỏ đồng, sắt, apatit đã được cấp phép; ưu tiên các trường hợp cấp giấy phép khai thác các mỏ đồng, sắt, apatit gắn với chế biến sâu, sử dụng công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn trong khai thác và tiết kiệm tài nguyên.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các đơn vị khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đồng, sắt, apatit theo quy định pháp luật.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát UBND cấp huyện, xã trong công tác quản lý, bảo vệ các mỏ đồng, sắt, apatit chưa khai thác thuộc địa bàn quản lý, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu chính quyền địa phương đó.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ các loại quặng đồng, sắt, apatit trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự khu vực hoạt động khoáng sản nói chung và khu vực hoạt động khai thác, chế biến các loại quặng đồng, sắt, apatit nói riêng…

TQ