Các công trình vi phạm đều được tháo dỡ

Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Thực hiện Thông báo số 306/TB-UBND ngày 6/6/2022 của UBND TP về kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp về việc chấp hành các qui định trong thực hiện đầu tư xây dựng các hoạt động tại khu trải nghiệm Bigsun và Sông Trăng quán trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ; Công văn số 1176/VP-NC ngày 15/6/2022 của Văn phòng UBND TP về việc xử lý công trình vi phạm, UBND huyện Kiến Thuỵ đã triển khai thành lập 2 đoàn kiểm tra, rà soát 2 công trình vi phạm trên địa bàn.

Qua kiểm tra tại khu trải nghiệm Bigsun, xã Hữu Bằng phát hiện 04 công trình: Nhà chứa gỗ, nhà sơ chế, nhà gỗ lắp ghép, nhà ở công nhân với tổng diện tích 583,8 m2, xây dựng từ năm 2018- 2019 đều vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1085/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Vũ Thị Lan Anh - chủ khu trải nghiệm Bigsun do vi phạm tại Điểm d, Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ: “Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Ngày 8/6/2022, bà Vũ Thị Lan Anh đã tự nguyện triển khai tháo dỡ các công trình vi phạm. Đến nay, các công trình vi phạm đã được tháo dỡ cơ bản hoàn thành.

Qua kiểm tra, rà soát tại khu Sông Trăng Quán, xã Thanh Sơn có tổng 09 công trình: Nhà kho, bể nước, nhà điều hành, nhà tròi cấp 4… với tổng diện tích 431,9m2, xây dựng từ năm 2015 - 2018 đều vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

UBND xã Thanh Sơn đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền 10,5 triệu đồng, về lĩnh vực đất đai đối với ông Hoàng Minh Phúc - chủ khu Sông Trăng Quán, do xây dựng 03 công trình vi phạm trên diện tích 240,6 m2: Chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.  

Ngoài 03 công trình đã được UBND xã Thanh Sơn xử phạt trên, còn 06 công trình xây dựng không phép từ năm 2015 - 2018 đều nằm trong khu đất ông Hoàng Minh Phúc quản lý, UBND huyện Kiến Thuỵ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tháo dỡ 06 công trình vi phạm, ông Hoàng Minh Phúc xin tự nguyện tháo dỡ toàn bộ 09 công trình xây dựng vi phạm từ ngày 10/6/2022.

Ngày 16/6/2022, UBND xã Thanh Sơn đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc kết quả khắc phục hậu quả vi phạm đối với 09 công trình vi phạm của ông Hoàng Minh Phúc tại thôn Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn. Theo đó, UBND xã yêu cầu ông Phúc khắc phục triệt để vi phạm theo quyết định xử phạt xong trước ngày 20/6/2022, nếu không chấp hành thì sẽ tiến hành cưỡng chế áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Ngày 17/6/2022, ông Hoàng Minh Phúc có đơn đề nghị UBND xã Thanh Sơn hỗ trợ nhân lực và phương tiện thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm.

Ngày 20/6/2022, lực lượng công an và quân sự xã Thanh Sơn đã tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia tháo dỡ.

UBND xã Thanh Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng gồm cán bộ, công chức và 10 lao động phổ thông để tiến hành hỗ trợ tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu Sông Trăng quán. Toàn bộ tài sản sau tháo dỡ được thống kê đầy đủ, số lượng, đúng chủng loại và còn nguyên hiện trạng, không hỏng hóc, hư hại gì, UBND xã đã bố trí lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản theo vị trí, địa điểm đã được bố trí. Sau tháo dỡ, UBND xã không thu giữ tiền, vàng hay bất kỳ tài sản nào (có biên bản kèm theo).

Đến 16 giờ ngày 20/6/2022, các công trình vi phạm tại khu Sông Trăng Quán trên diện tích đất nông nghiệp có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ các hộ gia đình, cá nhân và đất được UBND xã cho thuê đã tháo dỡ cơ bản hoàn thành.

Kiểm điểm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai

Thực hiện nhiệm vụ thành phố giao theo Thông báo số 306/TB-UBND ngày 03/6/2022, UBND huyện Kiến Thuỵ đã xây dựng Kế hoạch số 137/KH-TC-NV về việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra vi phạm.

UBND huyện đã tổ chức triển khai quy trình kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan, báo cáo UBND TP theo quy định.

Về công tác cán bộ UBND huyện đã điều chuyển công tác đối với đồng chí Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã đến làm việc tại Ban Tổ chức - Nội vụ để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn huyện tiếp tục rà soát các công trình vi phạm tại các khu đất được UBND huyện cho thuê thời hạn 20 năm, sử dụng vào mục đích xây dựng trang trại, tổng hợp để tập trung tuyên truyền, vận động, đôn đốc các hộ dân tiếp tục thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm theo quy định.

Kim Thành