Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phát động phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" rộng khắp để cán bộ và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Lập kế hoạch tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm mà Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đã thông báo; đẩy mạnh công tác rà soát, nắm tình hình, phát hiện, lập danh sách quản lý, tổ chức đấu tranh đối với các băng, nhóm mới manh nha hình thành và hoạt động phức tạp gây mất an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tổ chức điều tra, đề nghị truy tố và xét xử các đối tượng trong các băng, nhóm gây ra các vụ việc vi phạm pháp luật, nhất là các vụ án mà nhân dân quan tâm.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Huy động các lực lượng, thực hiện đồng bộ giải pháp tham gia phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật hoạt động theo kiểu băng, nhóm; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trên từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể; tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm hoặc để tội phạm lộng hành.

Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, TP đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội; tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm hoặc để tội phạm hoạt động lộng hành gây bức xúc, dư luận trong nhân dân.

Chỉ đạo lực lượng Công an cùng với các ngành chức năng ở địa phương tích cực đấu tranh, không để manh nha hình thành các băng nhóm hoạt động phức tạp gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng là thanh, thiếu niên hư, chậm tiến bộ, các đối tượng có tiền án, tiền sự đang sinh sống tại địa phương; tiến hành lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng bắt buộc, trung tâm cai nghiện bắt buộc đối với những đối tượng có đủ điều kiện.

Đây là đợt ra quân trấn áp tội phạm để phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định.

N.P