Tòa án nhân dân Tối cao yêu cầu Tòa án nhân dân các cấp chủ động phối hợp với cơ quan tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép; tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép; tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh và đúng quy định của pháp luật.  

Trước đó, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội liên quan đến dịch bệnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Văn bản số 3238/VKSTC-VP ngày 28/7/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, ngoài thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, Viện Kiếm sát nhân dân các cấp cần phải cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế để chủ động có biện pháp và phương án thực hiện việc phòng, chống có hiệu quả tại đơn vị mình.

Cùng với đó, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp cần phải phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Công an, Tòa án cùng cấp khẩn trương xem xét, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm các vụ việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 3/4/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thái Hải