UBND TP Thanh Hóa quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế công nghệ VICET có địa chỉ tại phố Thành Yên, Đại lộ Hùng Vương, phường Quảng Thành do đã có hành vi vi phạm hành chính, xây dựng các hạng mục công trình không đúng quy hoạch xây dựng được duyệt; quy định tại điểm C, khoản 9, điều 16, nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Hành vi vi phạm hành chính gây ra cần được khắc phục, buộc Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế công nghiệp VICET phải tự tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng được phê duyệt tại phố Thành Yên, Đại lộ Hùng Vương, phường Quảng Thành tại thửa đất số 681, tờ bản đồ địa chính số 03, theo quy định tại khoản 5, điều 1 Quyết định số 5976/QĐ-KPHQ ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Phá dỡ các hạng mục công trình gồm: Hạng mục số 21 nhà thực hành xây dựng cột sắt, mái tôn làm chỗ để xe ô tô diện tích 200m; làn để xe ô tô thuộc hạng mục số 05 trong mặt bằng có diện tích 200m2 khung sắt, mái tôn làm nhà để xe ô tô; nhà làm để xe ô tô, xe máy giáp bãi sát hạch diện tích 650m; làn để xe ô tô mặt đại lộ Hùng Vương diện tích 100m2; hạng mục số 22 nhà tôn có diện tích 100m2; hạng mục số 23 làn để xe ô tô có diện tích 100m2.

Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế công nghệ VICET không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Hương Trà