Thời gian qua, để duy trì hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa gắn với việc đảm bảo thực hiện tốt quy trình phòng, chống dịch Covid-19, TP Móng Cái đã siết chặt công tác phòng, chống dịch bằng việc bắt buộc thực hiện cam kết phòng, chống dịch đối với các lái xe, niêm phong cabin xe ngay từ Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến, bố trí các phòng cách ly tạm thời tại khu vực xuất nhập khẩu hàng hóa cho lái xe.

Tuy nhiên, vừa qua, tại lối mở Km3+4 Hải Yên, có 7 lái xe tỉnh ngoài chở hàng hóa xuất nhập khẩu đã không thực hiện đúng các quy trình về công tác phòng, chống dịch bệnh, tự ý ra khỏi khu vực lối mở Km3+4 Hải Yên.

Do kịp thời phát hiện, UBND TP Móng Cái đã quyết định đưa đi cách ly tập trung buộc trả phí tại khu Centreway, phường Trà Cổ, đối với 7 lái xe. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình kiểm soát các trường hợp này.

Thời gian qua, TP Móng Cái đã luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa gắn với việc đảm bảo thực hiện tốt quy trình phòng, chống dịch Covid-19. Để đảm bảo mức an toàn cao nhất trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, TP sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để lái xe, phụ xe đến từ các tỉnh, thành phố khác ra ngoài khu vực quản lý.

Đặc biệt, TP cũng quy định, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước tỉnh, TP nếu để xảy ra trường hợp cán bộ, nhân viên, người lao động vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Trọng Tài