Trước đó, UBND TP Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-XPVPHC ngày 14/11/2019 về xử phạt Công ty TNHH Việt Trung 1 số tiền 40 triệu đồng, do tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng tại một phần thửa đất số 39, 40, 129, 130, 131, 135, 136, 137 tờ bản đồ số 20; địa chỉ số 222 Lưu Chí Hiếu, phường 10.

Đồng thời, buộc Công ty TNHH Việt Trung 1 tháo dỡ phần xây dựng vi phạm do hết thời hạn vẫn không xuất trình được giấy phép xây dựng.

Ngày 17/2/2020, UBND TP Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 733/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Trung Việt 1. Sau đó, công ty này đã có đơn xin tạm hoãn thời gian tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng không phép tại địa chỉ trên.

Tại Công văn số 6040/UBND-VP ngày 13/8/2020, UBND TP Vũng Tàu cho biết, đến nay Công ty TNHH Việt Trung 1 đã tự tháo dỡ được 8 công trình vi phạm, trên khu đất này còn tồn tại 6 công trình chưa tháo dỡ.

Ngày 9/6/2020, Giám đốc Công ty ViệtTrung 1 có đơn kiến nghị gửi UBND TP Vũng Tàu xin tồn tại một số công trình vi phạm tại địa chỉ trên. Việc này được TP Vũng Tàu báo cáo UBND tỉnh bằng Báo cáo số 5042/BC-UBND ngày 14/7/2020.

Nhận thấy cần thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật để ngăn chặn việc xây dựng trái phép trên địa bàn, UBND TP Vũng Tàu yêu cầu Công ty TNHH Việt Trung 1 tiếp tục tháo dỡ 6 công trình còn lại tại số 222 Lưu Chí Hiếu, phường 10.

Trường hợp công ty không tự giác thực hiện, UBND TP Vũng Tàu sẽ tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định.

CTV Thành An