Đồng thời, xử lý 1 trường hợp hút cát trái phép và 2 điểm tập kết cát, sỏi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; phát hiện xử lý 3 vụ đào xúc, vận chuyển đất đá trái phép.

Bên cạnh đó, TP Hạ Long đã phối hợp với các đơn vị ngành Than giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư, các vấn đề an sinh xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than, đảm bảo các hoạt động sản xuất an toàn, tiết kiệm, quản lý chặt tài nguyên than và các khoáng sản khác, gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Tăng cường giám sát việc thu hồi than tại các dự án phát triển kinh tế, xã hội. Kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, nhất là đất rừng, kiên quyết xử lý, thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi đối với các trường hợp lợi dụng để khai thác than trái phép.

Ngoài ra, các ngành chức năng của thành phố cũng đã cùng chính quyền các cấp tập trung giải tỏa, chấm dứt hoạt động 10 bến, bãi tập kết, kinh doanh cát, đá xây dựng không phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất.

Tổ chức quản lý chặt các dự án phát lộ than, như: Khu dân cư đô thị mới Đồi Chè tại phường Cao Xanh; khu dân cư, chung cư thu nhập thấp tại phường Hà Khánh; khu dân cư đô thị tại phường Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Khánh...

Trọng Tài