Toàn quốc xảy ra 3.646 vụ phạm tội về trật tự xã hội; khám phá 3.031 vụ; bắt giữ, xử lý 7.024 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 83,13%; triệt phá 152 băng, nhóm. So với tháng 02/2020, tăng 139 vụ (+3,96%), tăng 63 số vụ khám phá (+2,12%), giảm 194 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-2,69%). Tỷ lệ khám phá giảm; tăng 01 số băng, nhóm bị triệt phá.

Toàn quốc xảy ra 379 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, so với tháng 02/2020 giảm 259 vụ (-40,60%).

Số vụ phạm tội về môi trường là 145 vụ, so với tháng 02/2020 tăng 32 vụ (+28,32%).
 
Số vụ phạm tội về ma túy xảy ra 1.952 vụ, so với tháng 02/2020 tăng 495 vụ (+33,97%).
 
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 433 đối tượng truy nã, 98 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 02/2020,số đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại giảm 104  (-19,37%), giảm 38 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (-27,94%).