Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tăng cường quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân Canh Tý năm 2020; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các lực lượng có liên quan trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến; người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đánh bạc, tổ chức đánh bạc trực tuyến và các vi phạm pháp luật khác.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ  lưu trú, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ..). 

Các phòng chức năng, Công an huyện, thành phố chủ động nắm tình hình các địa bàn trọng điểm có đông người nước ngoài, đặc biệt là các khu công nghiệp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh, xử lý với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các đài truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc (đặc biệt là hoạt động đánh bạc trực tuyến và tổ chức đánh bạc trực tuyến) để người dân biết, cảnh giác và tố giác tội phạm.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành bóc gỡ, tẩy xóa đối với thông tin quảng cáo các trang web đánh bạc, hỗ trợ tài chính và các hoạt động cho vay tiền trái phép được phát tán tại các địa điểm công cộng, trụ điện, khu vực dân cư, khu công nghiệp.

Đồng thời yêu cầu các địa điểm bán hàng trả góp (siêu thị điện máy, cửa hàng điện thoại…) không cung cấp thông tin của khách hàng cho các công ty, nhóm đối tượng hoạt động kinh doanh tài chính trái phép, hoạt động đánh bạc trực tuyến để gọi điện, mời, lôi kéo, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, dụ dỗ cho vay tiền.

Hoàng Long