Chương trình được triển khai thực hiện tại các bệnh viện (BV): BV Chợ Rẫy, Viện tim TP Hồ Chí Minh, BV Nhi đồng 1, BV Nhi đồng 2 và BV Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân đang chữa bệnh tại các BV này nếu có nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ phối hợp đến giường bệnh hướng dẫn, tiến hành các thủ tục để cấp hộ chiếu kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của bệnh nhân.

Chương trình được thực hiện nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an.

Nếu được bệnh nhân và gia đình đồng tình ủng hộ thì chương trình sẽ được nhân rộng triển khai.

Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện tư duy đổi mới, cải cách hành chính của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng và của ngành Y tế.

Đinh Mười