Trị giá hàng hóa vi phạm trên 16,8 tỷ đồng. Xử lý hình sự 28 vụ, 36 đối tượng; xử lý hành chính 2.346 trường hợp; tiền bán thanh lý hàng tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính là 16,73 tỷ đồng.

Vi phạm trong lĩnh vực thuế nội địa là 744 vụ, tiền phạt vi phạm hành chính 36 tỷ đồng, truy thu thuế bổ sung 78,8 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh đã truy tố, xét xử 14 vụ án, 23 bị can về các tội liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Đồng thời, thường xuyên triển khai các tổ công tác thu thập thông tin, nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Chỉ đạo các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương, nhất là các địa phương biên giới tăng cường công tác điều tra cơ bản, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến hàng hóa...

Trọng Tài