Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga là hai anh em ruột. Cả hai đã liên hệ với một số đối tượng trong và ngoài nước để viết, đăng tải nhiều thông tin có nội dung xuyên tạc, kích động chống đối chính quyền lên mạng xã hội facebook.
 
Từ tháng 5/2016 đến tháng 1/2019, Tâm sử dụng hai tài khoản facebook “Huỳnh Trí Tâm” và “Huỳnh Tâm” chia sẻ, viết, đăng tải nhiều bài có nội dung xuyên tạc, chửi bới, bôi nhọ chế độ, kêu gọi những người kết bạn với Tâm trên facebook tham gia nhóm kín “Đảng cộng hòa” để biểu tình, kích động lật đổ chế độ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Từ cuối năm 2017, đối tượng Huỳnh Thị Tố Nga sử dụng hai tài khoản faceboook là “Selena Zen” và “Diệu Hằng”, thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình trong nước, phỉ báng chế độ, bóp méo, xuyên tạc lịch sử dân tộc, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nga đã tham gia biểu tình trái phép, viết và đăng tải gần 50 bài viết đề cập nhiều chủ đề khác nhau để kích động, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống Nhà nước.

Công Phong