Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện Đông Hòa, Tuy An; thị xã Sông Cầu và TP Tuy Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên biển, đầm, vịnh cho ngư dân; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần và chống người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao UBND thị xã Sông Cầu chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác minh, làm rõ và có biện pháp xử lý đối với các đối tượng cố tình vi phạm, quá khích và có hành vi chống người thi hành công vụ trong thời gian qua.

N. P