Con số trên được Bộ Công an đưa ra trong báo cáo tại Hội nghị Tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam năm 2018.

Báo cáo của Bộ Công an cũng chỉ rõ, năm 2018, lượng lượng chức năng phát hiện xảy ra 211 vụ, 276 đối tượng, 386 nạn nhân.

Riêng trong 6 tháng của năm 2018, Bộ Công an mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người đã phát hiện 104 vụ, với 164 đối tượng, xác định 160 nạn nhân.

Cũng trong năm 2018, các lực lượng chức năng đã khởi tố 200 vụ, 261 bị can phạm tội về mua bán người.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 109 vụ, 194 bị can. 

Tòa án nhân dân các cấp thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 130 vụ, 233 bị cáo phạm các tội về mua bán người.

Các đơn vị chức năng của Việt Nam đã xác minh, giải cứu, tiếp nhận 449 nạn nhân bị mua bán, trong đó trên 80% nạn nhân được hỗ trợ ban đầu, tư vấn tâm lý, hỗ trợ sức khỏe, trợ giúp về pháp lý. Nhiều nạn nhân được trợ cấp khó khăn, học nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống, tái hòa nhập cộng đồng…

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này, cũng như đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn lực lượng chức năng ba nước tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Hiệp định Hợp tác song phương về hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người đã ký kết giữa Chính phủ Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào.

Trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, nâng cao nhận thức cho người dân, ý thức cảnh giác tự phòng ngừa đồng thời tích cực tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm trong nội địa mỗi nước và khu vực biên giới giữa 3 nước.

Duy trì, sử dụng linh hoạt các kênh thông tin, phát huy tác dụng của đường dây nóng. Kịp thời phối hợp, phát hiện, triệt xóa không để hình thành các tổ chức, đường dây của tội phạm hoạt động phức tạp trên tuyến biên giới.

Thống nhất các nội dung, thời gian để tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2019.

 Bình An