Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản, từ ngày 1/4/2019 đến 30/6/2019, Công an tỉnh Thanh Hoá sẽ mở đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cao điểm này là nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành chức năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản. Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, giải quyết kịp thời những điểm phức tạp trong hoạt động khai thác cát, sỏi, tập trung vào những địa bàn, khu vực, tuyến, luồng trọng điểm về hoạt động khai thác cát, sỏi...

Nhiều tuyến sông bị cát tặc phá gây sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: VT

Các đơn vị sẽ tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm như các tuyến: Sông Mã, sông Chu, sông Lạch Trường, sông Lèn... và các địa bàn trọng điểm, giáp ranh có các hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trái phép.

Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát trái phép trên các tuyến sông; các tổ chức, cá nhân được cấp phép kinh doanh khai thác cát nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thực hiện không đúng các nội dung được cấp phép; số đối tượng hình sự tổ chức hoạt động khai thác cát trái phép có dấu hiệu can thiệp, khống chế, bảo kê hoạt động khai thác cát của các tổ chức, cá nhân khác.

Trong quá trình thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Công an sẽ tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi và người dân trên địa bàn các tuyến, khu vực trọng điểm. Chủ động lập phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động thăm dò, khai thác, tận thu, nạo vét, vận chuyển, tiêu thụ cát sỏi trái phép trên sông và cửa biển trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tổ chức vây bắt các tàu thuyền khai thác cát trái phép trên sông Mã. Ảnh: VT

Ngoài ra, các cán bộ, chiến sỹ Công an sẽ nắm chắc địa bàn, nhất là tình hình hoạt động của các đối tượng hình sự, các băng nhóm bảo kê, can dự vào hoạt động đấu thầu các mỏ, bến bãi, các điểm tập kết, khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép; các hoạt động trốn thuế, vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế trong khai thác, kinh doanh khoáng sản. Từ đó có phương án, kế hoạch để lập án đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khai thác cát, sỏi; nạo vét luồng lạch, đường thuỷ nội địa phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về thả phao, cắm mốc giới khu vực khai thác, nạo vét, phương tiện đã đăng ký; bắt giữ xử lý các hoạt động khai thác nạo vét ngoài phạm vi, ranh giới cho phép …

Văn Thanh