Trước đó, Báo Thanh tra đã có bài phản ánh “Chuyển Công an vụ Giám đốc Bệnh viện nhận tiền chạy việc”, nội dung cho biết, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã chuyển hồ sơ về về vụ việc này đến Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ việc tố cáo của ông Đồng Khắc Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa đối với ông Hà Văn Tần, nguyên Giám đốc và ông Tào Ngọc Mão, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa vì liên quan đến việc nhận tiền chạy việc của các lao động hợp đồng tại bệnh viện này. 

 

Văn Thanh