Quyết định kỷ luật nêu rõ, ông Nguyễn Hồng Lam đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm các quy định về quản lý tài chính; ký quyết định xuất ngân sách không đúng quy định.

Năm 2012, UBND huyện Đức Cơ thực hiện dự án xây dựng mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Huyện này đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc xuất ứng ngân sách cho Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng dự án.

Thanh tra tỉnh Gia Lai sau đó thanh tra và chỉ ra, Quyết định số 42/QĐ-UBND ban hành không đúng quy định, tạo điều kiện để cá nhân lợi dụng chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước.

Tiếp đó, năm 2018, UBND huyện Đức Cơ ban hành quyết định xuất ngân sách số 1827/QĐ-UBND, gây thất thoát 524 triệu đồng. Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Nguyễn Hồng Lam làm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đã để cho cấp dưới là ông Nguyễn Xuân Tứ (nguyên Phó phòng Tài chính - Kế hoạch, hiện là Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện) tham mưu ký ban hành Quyết định 1827 sai quy định để chiếm đoạt tiền ngân sách và sử dụng với mục đích cá nhân.

Ngoài ra, các ông Nguyễn Văn Quang (Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch) và Nguyễn Đông Dương (chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch) biết việc xuất ngân sách là không đúng quy định nhưng vẫn ký lệnh chi tiền. 

Liên quan đến các sai phạm nêu trên, ông Nguyễn Xuân Tứ cũng bị kỷ luật cảnh cáo; các ông Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Đông Dương bị kỷ luật khiển trách.

Trần Thọ