Trong giai đoạn từ 1/2009 đến 9/2016, với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, ông Phước đã mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, ông Phước vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; không làm tròn trách nhiệm được giao nên để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản để thất thoát ngân sách Nhà nước; vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Vi phạm của ông Hoàng Văn Phước là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và ngành KSND. 
Từ sai phạm trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành hình thức kỷ luật cách chức đối với ông Phước.

Khuất Nguyên