Thông báo này được thực hiện theo bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM ngày 2/11/2018, liên quan đến đại án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) và đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.300 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của CB).

Bản án tuyên giải tỏa kê biên tài sản trả cho doanh nghiệp, nhưng đến nay đã gần 6 tháng lãnh đạo CB vẫn chưa chịu thi hành bản án?

Cục THA dân sự TP HCM triệu tập Chủ tịch CB

Bản án phúc thẩm ngày 2/11/2018 nêu rõ: Tài sản 69.580m2 tại xã Tân Túc, Bình Chánh được kê biên theo Lệnh kê biên số 09 ngày 18/1/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nhằm phục vụ điều tra xét xử vụ án. 

Trước đây do tài sản này ban đầu được dùng để đảm bảo cho khoản phát hành trái phiếu của Cty Trường Vĩ nên toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hồ sơ liên quan đến tài sản này cơ quan điều tra vẫn để tại CB giữ và quản lý. Nhưng nay theo bản án phúc thẩm đã tuyên nêu rõ toàn bộ tài sản này không còn được dùng để đảm bảo cho khoản vay. Hội đồng Xét xử (HĐXX) giải tỏa kê biên, giao lại cho Cty BĐS Phú Mỹ quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, lãnh đạo CB đã chưa THA và nêu ra lí do, cụ thể:

Đối với việc giao tài sản trên thực tế cho Cty BĐS Phú Mỹ: CB không thực tế quản lý tài sản. Do đó, ngân hàng không có ý kiến gì về việc giao tài sản.

Đối với việc giao giấy tờ tài sản và giải chấp tài sản, do tài sản trước đây thế chấp tại CB, nên CB đang giữ giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu tài sản. Nhưng bản án không tuyên CB phải giao trả giấy tờ và giải chấp đối với tài sản nên CB không có cơ sở để giao cho Cty  BĐS Phú Mỹ.

Ngày 7/4, Cục THA dân sự TP HCM đã có công văn triệu tập đích danh ông Nguyễn Văn Tuân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên CB đến Cục THA dân sự TP HCM để giải quyết việc THA có liên quan đến bản án trong vụ Hứa Thị Phấn. Tuy nhiên, đúng ngày triệu tập (3/5), Chủ tịch này vắng mặt và ủy quyền cho Chánh Văn phòng đi dự.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của CB Bank (tổ chức tháng 1/2019), do ông Nguyễn Văn Tuân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, chủ trì, đã nêu, công tác thu hồi nợ được chú trọng là hạt nhân của tiến trình tái cơ cấu, được CB tập trung triển khai tích cực, vận dụng triệt để các giải pháp phù hợp với từng món nợ để thu hồi nợ hiệu quả nhất ngay sau khi có các phán quyết của tòa.

Đến thời điểm 31/12/2018, theo các bản án đã có hiệu lực thì CB đang có quyền thu hồi nợ hàng chục tỷ đồng với các nhóm nợ lớn đã có phán quyết. CB cũng khẳng định, 3 trọng tâm cơ bản trong hoạt động 2019 gồm: Tập trung thu hồi những khoản nợ lớn, đẩy mạnh tín dụng bán lẻ và quản lý hiệu quả chi phí hoạt động gắn liền với kết quả kinh doanh.

 

CB phải bàn giao sổ đỏ cho Cty BĐS Phú Mỹ

Vì những lý do trên của lãnh đạo CB, ngày 2/5, TAND TP HCM đã gửi văn bản cho THA dân sự TP HCM, giải thích rõ: “Việc CB Bank tiếp tục giữ và quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hồ sơ liên quan đến tài sản này, là không phù hợp mà phải hoàn trả lại cho Cty BĐS Phú Mỹ ”.

Văn bản còn nêu: “HĐXX thấy tài sản này hiện đang thế chấp để đảm bảo cho khoản phát hành trái phiếu của Cty Trường Vỹ, nhưng phía Cty Trường Vỹ hoàn toàn không nhận được tiền, HĐXX cũng đã xác định bị cáo Hứa Thị Phấn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến khoản phát hành trái phiếu của Cty Trường Vỹ. Do đó cần phải giải tỏa kê biên đối với tài sản này giao lại cho Cty BĐS Phú Mỹ theo đúng qui định” (trang 102 của bản án phúc thẩm 2/11/2018)”.

Vì vậy, Cục THA dân sự TP HCM mới có văn bản yêu cầu CB phải thực hiện việc hoàn trả sổ đỏ, hồ sơ liên quan tài sản này cho Cty BĐS Phú Mỹ vào sáng 14/5 tới đây.

Dư luận đang quan tâm, tới đây CB có thực hiện hoàn trả sổ đỏ, hồ sơ liên quan cho Cty BĐS Phú Mỹ theo yêu cầu của Cục THA dân sự TP HCM?

Luật THA Dân sự năm 2015 -Điều 116: Cưỡng chế, giao trả giấy tờ

1. Trường hợp người phải THA không giao, trả giấy tờ cho người được THA theo nội dung bản án, quyết định thì chấp hành viên cưỡng chế buộc người phải THA giao, trả giấy tờ đó.

Trường hợp xác định người thứ ba đang giữ giấy tờ phải giao, trả thì chấp hành viên yêu cầu người đó giao, trả giấy tờ đang giữ, nếu người thứ ba không tự nguyện giao, trả thì chấp hành viên cưỡng chế buộc người đó giao, trả giấy tờ để THA.

2. Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được nhưng có thể cấp lại thì chấp hành viên yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho người được thi hành án, người trúng đấu giá tài sản THA.

3. Trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và giấy tờ về tài sản khác thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 106 của Luật này.

4. Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại thì việc THA được xử lý theo quy định tại Điều 44a của Luật này.
Quang Minh