Ngày  24/9/2018, Viện  KSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-VKS-DS do Viện trưởng Nguyễn Quang Dũng ký, về việc rút quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 77/2018/QĐKNGĐT-VKS-DS đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 39/2018/DSPT của TAND tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định này nêu rõ: “Việc tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Tuyên chấm dứt hợp đồng giao khoán giữa Công ty Buôn Ja Wầm với ông Phan Xuân Lương lập ngày 5/4/2012, buộc ông Lương phải trả lại cho Công ty Buôn Ja Wầm diện tích 0,6 hecta và các loại cây trồng trên đất, buộc ông Lương phải trả nợ đầu tư cho công ty số tiền 45.614.820 đồng và trả nợ sản lượng 9494,9 kg cà phê quả tươi; Công ty Buôn Ja Wầm có trách nhiệm trả cho vợ chồng ông Lương giá trị cây trồng trên đất với số tiền 203.801.000 đồng là có căn cứ, đúng pháp luật”.


Trước đó, ngày 9/7/2018, Viện  KSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 77/2018/QĐKNGĐT-VKS-DS về việc kháng nghị đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 39/2018/DSPT của TAND tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, sau khi xem xét lại các tài liệu trong hồ sơ vụ án, nhận thấy phán quyết của TAND tỉnh Đắk Lắk là có căn cứ, đúng pháp luật nên Viện  KSND Cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định rút toàn bộ Quyết định kháng nghị số 77/2018/QĐKNGĐT-VKS-DS, giữ nguyên Bản án dân sự phúc thẩm.

Cũng tại Quyết định số 110/QĐ-VKS-DS, Viện  KSND Cấp cao tại Đà Nẵng khẳng định: Bản án dân sự phúc thẩm số 39/2018/DSPT của TAND tỉnh Đắk Lắk có hiệu lực thi hành.

Đề nghị các cơ quan hành pháp, tư pháp tại huyện CưM’gar và tỉnh Đắk Lắk nghiêm túc thực hiện việc thi hành bản án này theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp cho Công ty Buôn Ja Wầm, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho gia đình ông Phan Xuân Lương.

Nhóm PV