Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khi Việt Nam đã xuất hiện các ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng, TKV đã quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tập đoàn cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các công ty con, đơn vị trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid -19. Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn đảm bảo kiểm soát tốt, chưa có lây nhiễm vào lực lượng lao động của TKV.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tháng 7, TKV đã sản xuất 3,09 triệu tấn than, tiêu thụ 3,95 triệu tấn. Các lĩnh vực sản xuất khoáng sản, alumin, điện và vật liệu nổ công nghiệp đều hoàn thành kế hoạch.

Tổng hợp 7 tháng, các chỉ tiêu chính của Tập đoàn đạt được như sau: Than nguyên khai sản xuất đạt 24,5 triệu tấn, đạt 61% kế hoạch năm; than tiêu thụ 27,68 triệu tấn, bằng 107% so với cùng kỳ. Trong đó: tiêu thụ trong nước đạt 27,29 triệu tấn. Riêng than cấp điện đạt 23,43 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ, tăng tương ứng 2,1 triệu tấn. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 74.900 tỷ đồng. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 12,7 triệu đồng/người/tháng. Lợi nhuận ước đạt trên 1.200 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 11,53 ngàn tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ.

Tại hội nghị trực tuyến tại 6 điểm cầu để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 và điều hành sản xuất kinh doanh tháng 8, diễn ra ngày 4/8, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải đã biểu dương tinh thần vượt khó của cán bộ, công nhân toàn Tập đoàn. Đồng thời, nhận định, dịch Covid-19 quay trở lại sẽ tác động trực tiếp đến sức khoẻ của cán bộ, công nhân và việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của TKV.

Tuy nhiên, Tập đoàn đã tích luỹ được kinh nghiệm phòng chống dịch. Bên cạnh đó, có thuận lợi từ tiền đề kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đạt tốt. Chính vì vậy, trong 5 tháng còn lại của năm 2020, quan điểm chỉ đạo điều hành của TKV là tiếp tục kiên trì mục tiêu kép: Vừa đảm bảo chống dịch hiệu quả, vừa ổn định sản xuất kinh doanh.

Triển khai nhiệm vụ tháng 8, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải yêu cầu Tập đoàn và các đơn vị tập trung quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương; đồng thời, kích hoạt lại các giải pháp, các kịch bản phòng chống dịch Covid-19 của TKV.

Về sản xuất kinh doanh, đề nghị các ban, đơn vị thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình để tham mưu lãnh đạo Tập đoàn có giải pháp điều hành linh hoạt. Bên cạnh đó, tăng cường chế biến các chủng loại than khách hàng có nhu cầu để đẩy mạnh tiêu thụ. Tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, nhất là các đơn vị có công nhân bị ảnh hưởng thiếu việc làm do dịch Covid-19.

Đặc biệt, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống mưa bão năm 2020, lưu ý xử lý dứt điểm các công trình bờ chắn tường bao, hồ đập phòng chống mưa bão và thực hiện tốt công tác môi trường. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, trong tháng 8, TKV sẽ sản xuất 2,7 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ 3,47 triệu tấn. Bóc xúc đất đá 14 triệu m3, đào lò 11.700m. Sản xuất alumina 123.000 tấn, tinh quặng đồng 10.000 tấn, đồng tấm 1.200 tấn. Sản xuất điện 630 triệu Kwh...

Trọng Tài