Theo đó, ngày 30/01/2023, Đội QLTT số 5 đã tiến hành kiểm tra Cửa hàng xăng dầu 1/5 Vĩnh Phúc thuộc Công ty Cổ phần Vật tư thương mại Vĩnh Phúc, địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại thời điểm kiểm tra cửa hàng xăng dầu 1/5 Vĩnh Phúc thuộc Công ty Cổ phần Vật tư thương mại Vĩnh Phúc hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo thời gian bán hàng đã đăng ký với Sở Công thương Vĩnh Phúc là từ 5 giờ 00 phút sáng đến 22 giờ 00 phút hàng ngày.

Tuy nhiên, hiện tại cửa hàng đang ngừng không thực hiện bán hàng xăng, dầu. Đại diện doanh nghiệp không xuất trình được văn bản chấp thuận ngừng bán hàng của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. Đội QLTT số 5 đã lập biên bản đối với Công ty Cổ phần Vật tư Thương mại Vĩnh Phúc về hành vi ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Trước diễn biến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua, Đội QLTT số 5 sẽ tiếp tục tăng cường nắm bắt diễn biến thị trường, chủ động giám sát đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình trên địa bàn, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ đóng cửa, ngừng bán hàng hoặc thực hiện không đúng thời gian bán hàng đã đăng ký với Sở Công thương.