Bộ Nông nghiệp đề nghị các địa phương vào cuộc kiểm soát giá thịt lợn