Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Kinh tế của 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì Hội nghị này với tư cách Việt Nam là Chủ tịch Năm ASEAN 2020.

Dự Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Kế hoạch Hành động Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường trong khu vực, khiến nhiều hoạt động hợp tác chính trị, kinh tế bị ngưng trệ và trì hoãn.

Bản Kế hoạch Hành động Hà Nội này được xây dựng trên cơ sở Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN do Việt Nam đề xuất, thúc đẩy và được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp vào tháng 3 năm 2020.

Kế hoạch Hành động Hà Nội bao gồm các biện pháp cụ thể nhằm phục hồi nền kinh tế ASEAN.

Có thể nói, việc thông qua Kế hoạch Hành động Hà Nội khẳng định vai trò của Cộng đồng Kinh tế ASEAN chủ động ứng phó và thích ứng với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID - 19 cũng như vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong năm 2020 đề ra các kế hoạch, biện pháp cụ thể để các nước ASEAN cùng chung tay thực hiện nhằm vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này.

Ngoài ra, các Bộ trưởng còn thảo luận về Tuyên bố chung của các Hội đồng Tư vấn kinh doanh, trong đó có Hội đồng Tư vấn kinh doanh Aseean (ABAC) đại diện cho khu vực tư nhân về ứng phó dịch Covid - 19.

Lê Phương