Sau khi tăng giá xăng, giảm giá dầu thì giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 12.402 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 13.125 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 10.749 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 8.757 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.492 đồng/kg.

Việc điều hành giá xăng dầu góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2020 Quốc hội giao, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Trong lần điều chỉnh lần này, liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước 800 đồng/ lít; dầu diesel ở mức 1.100 đồng/lít (kỳ trước 1.400 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước 1.600 đồng/lít); dầu mazut trích lập ở mức 200 đồng/kg (kỳ trước 500 đồng/ lít) và không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, hiện nay, dịch bệnh Covid - 19 trên toàn thế giới đang có chiều hướng giảm, các nước bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhu cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng nhiên liệu, năng lượng tăng trở lại, giá xăng dầu có xu hướng tăng mạnh.

Bình quân, giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 28/5 đã tăng khoảng 27 - 63% so với kỳ trước. Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức 32,806 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 8,386 USD/thùng, tương đương tăng 34,34% so với kỳ trước); 35,612USD/thùng xăng RON95 (tăng 9,188 USD/thùng, tương đương 34,77% so với kỳ trước); 35,794USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 7,733 USD/thùng, tương đương tăng 27,56% so với kỳ trước); 32,2USD/thùng dầu hỏa (tăng 12,450USD/thùng, tương đương 63,03% so với kỳ trước); 182,177USD/tấn dầu Mazut 180CST 3.5S (tăng 48,539 USD/tấn, tương đương tăng 36,34% so với kỳ trước).

Lê Phương