Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sản xuất, tiêu thụ mặt hàng phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường; kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về niêm yết giá, đăng ký kinh doanh, điều kiện sản xuất, kinh doanh, ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí thường xuyên, kịp thời đưa tin, đăng bài công khai về hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, những tiêu cực trong công tác quản lý phân bón, thuốc BVTV, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu hàng hóa qua biên giới, nhất là mặt hàng phân bón, thuốc BVTV; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình, những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của đối tượng, để kịp thời đề ra giải pháp phù hợp và tổ chức phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là mặt hàng phân bón, thuốc BVTV; hậu quả, tác hại của hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đối với môi trường, kinh tế, ngành nông nghiệp, nông dân và người tiêu dùng; tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan lĩnh vực này. Thường xuyên tuyên truyền pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón, thuốc BVTV đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh biết, thực hiện đúng quy định.

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh (Cục Quản lý thị trường) tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo này; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về trên theo quy định.

 

Minh Anh