Cụ thể, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí-Đạm Phú Mỹ (mã chứng khoán: DPM) ước tính tổng doanh thu lên đến 12.826 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 3.600 tỷ đồng; lần lượt tăng 63% và 324% so với năm 2020.

Với kết quả này, công ty vượt 54% chỉ tiêu doanh thu và đạt gấp 8,2 lần chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Đây cũng là năm lợi nhuận của Đạm Phú Mỹ cao nhất trong 10 năm qua.

Đối với Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau - Đạm Cà Mau (mã chứng khoán: DCM), năm 2021, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt trên 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.820 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và gấp gần 3 lần so với năm 2020. Đây cũng là kết quả kinh doanh cao nhất suốt 10 năm hoạt động của doanh nghiệp.

Với kết quả trên, Đạm Cà Mau vượt 9% mục tiêu doanh thu và vượt 110% kế hoạch lợi nhuận cả năm, dù công ty vừa mới điều chỉnh nâng hai chỉ tiêu này gấp 4 lần kế hoạch cũ.

Lợi nhuận khởi sắc của Đạm Cà Mau xuất phát từ việc giá bán sản phẩm urê liên tục tăng cao trong thời gian qua. Chỉ tính trong quý 3 năm 2021, giá bán bình quân sản phẩm urê đã tăng hơn 64% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng có kết quả kinh doanh tích cực, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ước tính doanh thu hợp nhất năm qua đạt mức kỷ lục 51.200 tỷ đồng, vượt 16% so kế hoạch cả năm và tăng 24% so với năm 2020.

Lợi nhuận tăng 2% so với thực hiện 2020; trong đó, lợi nhuận của nhiều công ty thành viên tăng cao gồm Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán: LAS), Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam (mã chứng khoán: SFG) tăng 12 lần, Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (mã chứng khoán: DDV) tăng 6,7 lần, Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã chứng khoán: HVT) tăng 2 lần.

PV